Služba overenia elektronického podpisu

 • Balíček overenia elektronického podpisu

27,00 € 27,00 € 27.0 EUR bez DPH

0,00 € bez DPH

Táto kombinácia neexistuje.


*Maximálny počet ks pre vybraný produkt!

O aktivácii služby Vás budeme informovať emailom.


Pred pridaním do košíka je potrebné prihlásiť sa!

Služba overenia elektronického podpisu

 

Službou je potrebné disponovať pokiaľ vykonávate konverziu E2L. Služba overenia elektronického podpisu predstavuje nadstavbu pre elektronické registratúry ale aj ďalšie systémy, ktoré prijímajú a spracúvajú elektronické dokumenty opatrené elektronickým podpisom. Povinnosť overovať podpisy prijatých elektronických dokumentov je daná zákonom č. 272/2016 o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie. Subjekty verejnej moci majú povinnosť overovania definovanú § 3 ods. 4) Vyhlášky č. 70/2021 Z.z. O podrobnostiach výkonu spisovej služby.

Ponúkaná služba podporuje overenie dokumentu v štandardných a legislatívne podporovaných európskych formátoch:

 • PAdES B-B

 • CAdES B-B (v internej i externej verzii)

 • XAdES B-B (Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2015/1506)

Kompletné overenie je vykonávané v prostredí certifikačnej autority. Na strane klienta sa využíva komponent certifikačnej autority, ktorý zaisťuje získanie dát (elektronický podpis a ďalšie), ktoré sú potrebné pre realizáciu overenia. Podpísaný dokument (tj. obsah dokumentu), ktorého podpis sa overuje, nikdy neopustí prostredie klienta.

Výstupom služby je stav overenia s nasledujúcimi informáciami:

 • platný / neplatný podpis / nemožno overiť + dôvod, prečo nemožno overiť alebo prečo bol podpis neplatný

 • čas, ku ktorému overenie prebehlo

 • zdroj času (parameter zadaný užívateľom, čas prijatia žiadosti)

 • dáta, na základe ktorých bolo overenie vykonané (OCSP, CRL)

 • legislatívny typ podpisu (kvalifikovaný / uznávaný)

 • či bol kvalifikovaný certifikát (resp. privátny kľúč) generovaný a uložený na QESigCD

 • výsledok overenia certifikátu

 • hash overovaných dát a ďalšie informácie.

Stav overenia má charakter odpovede v definovanej štruktúre (xml dáta), vhodné pre automatizované spracovanie. Odpoveď je elektronicky podpísaná a zasielaná automaticky on-line.