Nástroje, ktoré vás spoja so svetom elektronizácie


"START" - Licencia zdarma

Obchod
Produkty
Služby

Vitajte v eShope spoločnosti D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.

Spoločnosť D. Trust Certifikačná  Autorita, a.s. (DTCA) bola založená v roku 2002 za účelom sprístupnenia produktov a služieb v oblasti elektronického podpisovania. 

DTCA sa stala predajcom produktov a služieb spoločnosti DITEC a.s. pre koncových užívateľov. Na trhu informačných technológií poskytujeme priamy predaj licencií produktov spoločnosti DITEC a.s., komplexné poradenstvo pri výbere konkrétnych produktov a integráciu na systémy využívané v prostredí klientov. 

DTCA je oprávnená poskytovať dôveryhodné služby vydávania kvalifikovaných certifikátov, poskytovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok a poskytovanie ostatných dôveryhodných služieb  v mene První certifikační autorita, a.s. (I.CA) pre Slovenskú republiku. I.CA je kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb v rámci EÚ s účinnosťou nariadenia EÚ č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS).