Od 1. marca 2022 platí povinnosť používať kvalifikovanú službu validácie (overenia) elektronických podpisov a pečatí. Osoba vykonávajúca konverziu v zmysle § 3 ods. 4 Vyhlášky č. 70/2021 Z. z. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z 12. februára 2021 o zaručenej konverzii je od 1. marca 2022 povinná použiť pre kontrolu platnosti elektronických podpisov/pečatí kvalifikovanú službu validácie kvalifikovaných elektronických podpisov/elektronických pečatí.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/70/ 

Službou je potrebné disponovať pokiaľ vykonávate konverziu E2L.