D.Convert - Zaručená konverzia

  • Doba platnosti licencie

600,00 € 600,00 € 600.0 EUR bez DPH

0,00 € bez DPH

Táto kombinácia neexistuje.


Typ platby:

*Maximálny počet ks pre vybraný produkt!

Aplikácia D.Convert slúži na zabezpečenie zaručenej konverzie dokumentov. Pre realizáciu zaručenej konverzie je nevyhnutné disponovať kvalifikovanými elektronickými časovými pečiatkami a kvalifikovanou službou overenia elektronického podpisu.


Pred pridaním do košíka je potrebné prihlásiť sa!

D.Convert - Zaručená konverzia

Konverzia z L2E a E2L podoby

Inštalovať

Aplikácia je určená na zabezpečenie prevodu medzi listinnou formou a elektronickými formami dokumentov. Dokumenty s rôznymi formátmi tak nadobúdajú rovnaké právne účinky a môžu byť použité na právne účely ako pôvodný dokument. Konverziu môžu vykonávať oprávnené osoby. Žiadateľom o službu konverzie môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Aplikácia umožňuje konverziu listiny do elektronickej formy a konverziu dokumentu z elektronickej do listinnej formy. 

Pre realizáciu zaručenej konverzie je potrebné disponovať prístupom k službe kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky a prístupom k službe kvalifikovaného overenia elektronického podpisu (viď nižšie alternatívne produkty). 

Podporované operačné systémy:

  • Microsoft Windows 8, 8.1 (32 bit/64 bit)
  • Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit) minimálne build 1607 a novší 
  • Microsoft Windows 11

Funkčná špecifikácia produktu

Viac informácií o produkte

Novinky