Kvalifikované časové pečiatky

  • Balíček časových pečiatok

12,49 € 12,49 € 12.49 EUR bez DPH

0,00 € bez DPH

Táto kombinácia neexistuje.


*Maximálny počet ks pre vybraný produkt!

O aktivácii služby Vás budeme informovať emailom.


Pred pridaním do košíka je potrebné prihlásiť sa!

Kvalifikované časové pečiatky

Kvalifikované časové pečiatky slúžia na pripojenie dôveryhodného časového údaju k existujúcim dokumentom, súborom alebo udalostiam. Časová pečiatka predstavuje dôkaz, že daný dokument alebo dáta existovali v určitom čase. Ich využitie je všade tam, kde záväzné zmluvné akty prebiehajú elektronicky. Sú ďalej nevyhnutné pri archivácii elektronických dokumentov a dát.

Kvalifikované časové pečiatky sú vydávané v súlade s platnými medzinárodnými štandardmi a spĺňajú všetky požiadavky platnej legislatívy, najmä zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie nariadenia a eIDAS.

Pri právnom konaní orgánov verejnej moci, podľa zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, je povinné pripojenie kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky k podpisu elektronického dokumentu.

Služba je dostupná v režime 365 x 24 hodín, jedná sa teda o službu s nepretržitou prevádzkou, garantujeme vysokú spoľahlivosť služby, čo dokumentujú jednotlivé aplikácie a tiež významní zákazníci, ktorí prevádzku svojich riešení spojili s odberom časových pečiatok od nás.