Registrácia osoby vykonávajúcej zaručenú konverziu podľa §9 Vyhlášky 331/2018 Z.z.

Od 1.12.2019 sú všetky osoby vykonávajúce zaručenú konverziu povinné používať pre každú zaručenú konverziu  jedinečné evidenčné číslo pridelené Informačným systémom pre evidenciu záznamov zaručenej konverzie (IS EZZK), ktorý prevádzkuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (UPVII). Osoba vykonávajúca zaručenú konverziu je povinná zaslať do IS EZZK záznam o vykonanej zaručenej konverzii on-line.

Pre splnenie zákonnej povinnosti postačuje vykonanie nasledovných krokov: vykonajte Registráciu osoby vykonávajúce zaručenú konverziu v IS EZZK. Formulár k registrácii nájdete  https://www.iomo.sk/ezzkregistracia  - údaje odpíšte od A po Z správne, podpíšte mandátnym certifikátom! 

FAQ ku konverzii https://www.iomo.sk/registracia-ezzk-faq.

Postup registrácie

Formulár slúži na registráciu osoby vykonávajúcej zaručenú konverziu. Stránka s formulárom je dostupná na adrese: https://www.iomo.sk/ezzkregistracia.


Vyplnenie žiadosti

Pre korektné odoslanie a spracovanie žiadosti je potrebné vyplniť nasledujúce polia:

Typ identifikátora – spôsob identifikácie osoby žiadajúcej o registráciu. Povolené možnosti sú Rodné číslo, Daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo Identifikačné číslo organizácie (IČO)

Identifikátor – konkrétna hodnota identifikátora. Podľa zvoleného Typu identifikátora uveďte buď Vaše Rodné číslo, DIČ alebo IČO

Názov osoby – názov osoby žiadajúcej o registráciu. Povolené je meno a priezvisko pre fyzické osoby a názov organizácie pre právnické osoby.

Právny status osoby – vyberte jednu z možností právneho statusu žiadateľa o registráciu. Povolené možnosti sú:

Obec

Exekútor

Advokát

Patentový zástupca

Pošta

Iný – v prípade že Váš právny status nie je vymenovaný v zozname, zvoľte hodnotu Iný a doplňte Váš právny status do poľa Iný právny status.

Informačný systém – vyberte informačný systém, ktorým realizujete zaručenú konverziu. Povolené hodnoty sú:

OverSi

IOM

Systém notárskej komory

D.Convert

Iný – v prípade že Vami používaný informačný systém nie je vymenovaný v zozname, zvoľte hodnotu Iný a doplňte Váš informačný systém do poľa Iný informačný systém

Kontaktný email – uveďte Váš kontaktný email, kam Vám bude zaslané vyjadrenie o vybavení Vašej žiadosti

Potvrdiť email – potvrďte ešte raz Váš kontaktný email

Podpísanie

Po vyplnení formulára je potrebné ho podpísať Vašim elektronickým podpisom (kvalifikovaným mandátnym certifikátom), kliknutím na tlačidlo Podpísať. Po úspešnom podpísaní formulára sa zobrazí informačná hláška:V prípade, že nastane problém pri podpisovaní resp. portál detekuje, že na Vašom PC nie je nainštalovaná aplikácia na podpisovanie elektronickým podpisom D.Signer, kliknite prosím na odkaz aplikácie D.Launcher, ktorý Vás prenesie na portál www.slovensko.sk do sekcie na stiahnutie. Tam je potrebné dodržať predpísané kroky a nainštalovať si potrebné softvérové balíčky.


Po ich inštalácii môžete zopakovať podpísanie tlačidlom Skúsiť znova.

Odoslanie žiadosti

Podpísanú žiadosť môžete odoslať stlačením tlačidla Odoslať. O úspešnom zaevidovaní žiadosti Vás bude informovať okno: