Kvalifikované certifikáty


Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis
 

Naše kvalifikované certifikáty pre ePodpis spĺňajú všetky požiadavky dané zákonom č. 272/2016 Z.z. o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie a nariadením č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS). V spojení s čipovou kartou radu Starcos a používateľskou aplikáciou I.CA SecureStore, ktoré sú certifikované ako kvalifikovaný prostriedok pre vytváranie elektronických podpisov (QESCD), ho možno používať pre vytváranie tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu podľa eIDAS.  

Kvalifikovaný mandátny certifikát

Kvalifikované mandátne certifikáty sú využívané všade tam, kde v rámci vytvoreného podpisu dokumentu je dôležité mať k dispozícii informácie o rozsahu oprávnenia podpisujúcej osoby v prípade, že je tento rozsah oprávnení (mandát) špecificky ohraničený typom mandátu.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať

Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať je digitálny certifikát, ktorý sa používa na elektronické pečatenie dokumentov a záznamov. Podobne ako kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovaná elektronická pečať poskytuje právnu istotu a autenticitu pre elektronické dokumenty a transakcie.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať sa používa na overenie identity a dôveryhodnosti inštitúcie alebo organizácie, ktorá dokument pečatí.