Komerčné certifikáty


Komerčný certifikát 

Komerčný certifikát je typ digitálneho certifikátu, ktorý je vydávaný jednotlivcom alebo fyzickým osobám s cieľom overenia a potvrdenia ich identity v elektronickom obchode a a komunikácii. Tento certifikát má svoju významnú úlohu predovšetkým tam, kde nemožno vzhľadom na platnú legislatívu využiť kvalifikovaný certifikát.

Komerčný technologický certifikát

Komerčný technologický certifikát sa používa na zabezpečenie a autentifikáciu komunikácie medzi rôznymi softvérovými aplikáciami, servermi a službami. Tieto certifikáty sú určené predovšetkým na vzájomnú zabezpečenú komunikáciu medzi rôznymi IT systémami a zariadeniami v rámci organizácie alebo medzi organizáciami.

SSL certifikát

Technologický SSL certifikát je zabezpečený certifikát, ktorý sa používa na šifrovanie komunikácie medzi webovými servermi a internetovými prehliadačmi. SSL (Secure Sockets Layer) je kryptografický protokol, ktorý poskytuje bezpečnú komunikáciu cez internet. Tento protokol využíva certifikáty na overenie identity servera a na šifrovanie údajov, ktoré sa prenášajú medzi serverom a prehliadačom.
Vydanie komerčných certifikátov typu SSL vyžaduje predchádzajúce uzatvorenie zmluvného vzťahu. Pre získanie návrhu zmluvy, kontaktujte prosím  info@dtca.sk . Po uzatvorení zmluvného vzťahu získate generátor pre vytvorenie elektronickej žiadosti o certifikát.