Zaručená konverzia 

Naša aplikácia D.Convert pre zaručenú konverziu zabezpečuje prevod medzi listinnou formou a elektronickými formami dokumentov. Dokumenty s rôznymi formátmi tak nadobudnú rovnaké právne účinky a môžu byť použité na právne účely ako pôvodný dokument. Konverzia sa vykonáva postupne oprávnenou osobou. Žiadateľom o službu konverzie môžu byť fyzické alebo právnické osoby.
Aplikácia umožňuje konverziu listiny do elektronickej formy a konverziu dokumentu z elektronickej do listinnej formy. 
Viac informácií nájdete tu.