Služba overenia podpisov

Služba overenia elektronického podpisu je proces, ktorý sa používa na potvrdenie platnosti elektronického podpisu, ktorý je priložený k digitálnemu dokumentu. Hlavným cieľom tejto služby je overiť, že elektronický podpis bol vytvorený oprávnenou osobou a že dokument nebol odvtedy zmenený alebo poškodený.

Služba overenia elektronického podpisu je kľúčovým prvkom elektronického podpisovania a je široko využívaná vo viacerých odvetviach, ako sú právo, bankovníctvo, zdravotníctvo a ďalšie, kde je dôležité mať spoľahlivý mechanizmus pre overenie platnosti elektronických podpisov.