D.Bulk Signer - Start

  • Doba platnosti licencie

0,00 € 0,00 € -0.0 EUR bez DPH

0,00 € bez DPH

Táto kombinácia neexistuje.


*Maximálny počet ks pre vybraný produkt!

Aplikácia vo verzii Start je bezplatná, slúži na prezeranie podpísaných elektronických dokumentov. Aplikáciu je možné rozšíriť o podpisovanie elektronických dokumentov.


Doba platnosti licencie: Start (182 dní)


Pred pridaním do košíka je potrebné prihlásiť sa!

D.Bulk Signer - Start

Prezeranie podpísaných elektronických dokumentov a vizualizácia dátových štruktúr

(pre bezplatnú licenciu je potrebná registrácia)

Inštalovať

Aplikácia umožňuje prezerať elektronické dokumenty podpísané elektronickým podpisom. Prezeraním elektronicky podpísaného dokumentu je možné:

  1. overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril a 

  2. uistiť sa, že v čase po podpísaní dokumentu nedošlo k zmene obsahu dokumentu.  

Aplikácia pri prezeraní elektronických dokumentov podporuje aj automatickú vizualizáciu dátových štruktúr (t.j. umožňuje prezerať podpísané elektronické dokumenty). 

Aplikáciu je možné rozšíriť o podpisovanie elektronického dokumentu/dokumentov jednotlivo a aj viacerými stranami, napr. pridať ďalšie podpisy k podpísanému dokumentu/dokumentom. 

Podporované formáty: ASIC, XAdES, PAdES.