Prechod od konkurenčného riešenia na aplikáciu D.Bulk Signer

Súvisí prechod na aplikáciu D.Bulk Signer - Standard/Premium so zaručenou konverziou?

Nie. Pre zaručenú konverziu sa využíva aplikácia D.Convert – Zaručená konverzia, ktorá slúži na prevod medzi listinnou a elektronickými formami dokumentov, výstupom je konvertovaný dokument a osvedčovacia doložka.

Môžem naďalej používať aplikáciu D.Convert - Zaručená konverzia? 

Áno, bezo zmien.

Na čo slúži aplikácia D.Bulk Signer Standard/Premium a prečo mám prejsť na používanie tejto aplikácie?

Aplikácia D.Bulk Signer Standard/Premium slúži na podpisovanie elektronických dokumentov (PDF, .asice, formulárov na OR SR) s možnosťou pripojenia časových pečiatok, pri podpise  sa nevytvára osvedčovacia doložka. 

Pri prechode na aplikáciu D.Bulk Signer Standard/Premium môžete naďalej využívať kvalifikovanú službu časových pečiatok od spoločnosti D.TCA, a.s. ako doteraz, za nezmenených podmienok.
V prípade, ak ste na podpisovanie dokumentov používali aplikáciu QSign 5 a využívali kvalifikované časové pečiatky od spoločnosti D.TCA, a.s.od 1.1.2023 už nebudete môcť túto kvalifikovanú službu časových pečiatok využívať. 

Ako nastavím čerpanie kvalifikovaných časových pečiatok v aplikácií D.Bulk Signer?

Ak používate aplikáciu D.Convert - Zaručená konverzia, prístup ku službe časových pečiatok nastavíte vložením prihlasovacích údajov (Meno a heslo)/alebo výberom certifikátu pre prístup ku službe časových pečiatok v nastaveniach aplikácie.

Ak prechádzate od konkurenčného riešenia, postup nájdete TU - 

Ako nastavím vstupný a výstupný adresár v aplikácií D.Bulk Signer?

Fungovanie aplikácie a jej nastavenie nájdete TU.

Vstupný a výstupný adresár nemôže byť vytvorený na pracovnej ploche, preto odporúčame na pracovnej ploche vytvoriť samostatný priečinok, v ktorom si vytvoríte vstupný a výstupný adresár.