Platobné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto platobné podmienky upresňujú rozsah spôsobu úhrady a typu platby za nákup služieb a produktov v eShope www.dstore.sk .

2. Typ platby

Pri nákupe softvérových produktov si zákazník eShopu www.dstore.sk má možnosť vybrať preferovaný typ platby pre konkrétny softvérový produkt samostatne.

2.1. Typ platby „Pravidelná platba“ zabezpečí automatizáciu pravidelného obnovenia licencie vybraných softvérových produktov v deň uplynutia platnosti licencie. V závislosti od spôsobu úhrady objednávky pred uplynutím platnosti licencie systém automaticky vykoná:

a)         Pri predchádzajúcej platbe bankovým prevodom 30 dní pred uplynutím platnosti licencie Vám bude zaslaný email s automaticky predpripravenou objednávkou na rovnaké obdobie platnosti licencie vybraného produktu ako v predchádzajúcej objednávke.

Zaslanú objednávku je možné uhradiť bankovým prevodom alebo platobnou kartou. Po úhrade a pripísaní finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa Vám bude automaticky zaslaný príslušný daňový doklad a vygenerovaný licenčný kľúč, ktorý bude nadväzovať na práve končiacu platnosť pôvodného licenčného kľúča.

i)                 V prípade, že predpripravenú objednávku uhradíte skôr ako Vám vyprší platnosť licencie, dĺžka licencie a jej platnosť bude plynule nadväzovať na práve končiace sa obdobie platnosti existujúcej licencie. 

ii)                V prípade, že predpripravenú objednávku uhradíte neskôr, platnosť licencie bude platná dňom úhrady (online platba platobnou kartou) alebo pripísaním finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa (platba bankovým prevodom).

b)         Pri predchádzajúcej platbe platobnou kartou sa v deň uplynutia platnosti licencie automaticky vykoná úhrada z Vami zadanej platobnej karty za rovnaké obdobie platnosti vybraného produktu.

i)                 V prípade úspešne zrealizovanej platby na účet Poskytovateľa Vám bude samostatným emailom zaslaný príslušný daňový doklad a vygenerovaný licenčný kľúč, ktorý bude nadväzovať na práve končiacu platnosť pôvodného licenčného kľúča.

ii)                V prípade, že sa platba na účet Poskytovateľa nezrealizuje z akéhokoľvek dôvodu na strane platobnej karty, bude Vám zaslaný email s predpripravenou objednávkou na rovnaké obdobie platnosti licencie vybraného produktu.

V prípade, že si v rámci nákupu kliknete priamo na ikonu nákupného košíka, ktorá sa Vám objaví na grafike príslušného softvérového produktu, prebehne automatické nastavenie na typ platby „Pravidelná platba“.

Zrušiť typ platby „Pravidelná platba“ si môžete kedykoľvek po prihlásení sa v eShope v časti Môj účet   – Pravidelné platby, alebo vyplnením formulára „Kontaktujte nás TU .

2.2 Typ platby „Jednorazová platba“ zabezpečí jednorazové zaslanie objednávky na úhradu bankovým prevodom, alebo platobnou kartou. Následne 30 dní pred koncom platnosti licencie, Vám bude zaslaná automaticky predpripravená objednávka pre prípad, že sa rozhodnete obnoviť platnosť končiacej licencie.

V prípade, že predpripravenú objednávku neuhradíte do uplynutia platnosti licencie, bude Vám táto objednávka zaslaná ešte jeden krát. Túto predpripravenú objednávku máte možnosť uhradiť vo Vami zvolenom čase, alebo ju považovať za bezpredmetnú.

3. Spôsob úhrady

3.1. Platbu bankovým prevodom realizuje zákazník e-Shopu www.dstore.sk na základe platobných údajov zaslaných emailom po potvrdení objednávky prostredníctvom e-bankingu, vkladom v banke.

3.2. Platbu platobnou kartou realizuje zákazník po potvrdení objednávky priamo v eShope prostredníctvom platobnej brány. Zákazník uvedením požadovaných údajov o platobnej karte v okne platobnej brány súhlasí s realizáciou platby tým, že túto platbu autorizuje. Online platby sú realizované prostredníctvom platobnej brány od spoločnosti Stripe, Inc. Podmienky využívania služby sú zverejnené na stránke TU .

4. Iné

Zákazník eShopu www.dstore.sk v prípade problému kontaktuje Poskytovateľa vyplnením formulára „Kontaktujte nás TU .