Pridanie licenčného kľúča pre produkt D.Bulk Signer

Prihláste sa do aplikácie a pripravte si nový licenčný kľúč.

  1. Otvorte záložku "O aplikácií" a kliknite na tlačidlo "Licencia"
 2. Kliknite na tlačidlo "Pridať"


 3. Zadajte nový licenčný kľúč a kliknite na tlačidlo "Aktivovať"


4. Novú licenciu máte aktívnu

5. Overenie aktívnych licencií vykonáte kliknutím na tlačidlo "Licencia"

6. Skontrolujte platnosť a stav licencie. Nová licencia má stav "PLATNÁ". Ak máte v aplikácií viacero licencií, odporúčame starú licenciu odstrániť alebo môžete požiadať o presun na iné zariadenie