Prihláste sa do aplikácie a pripravte si nový licenčný kľúč.

1. Po spustení aplikácie kliknúť na tlačidlo „O aplikácii“ (otáznik v modrom kruhu vpravo hore)

     


          2. Zobrazí sa okno s informáciami o aplikácii, kde stačí stlačiť na tlačidlo „Stav licencie         3. Zobrazí sa okno so stavom licencie, kde sa nachádza zoznam nainštalovaných licencií. 

       Pre obnovenie licencie je potrebné kliknúť na tlačidlo „ Reaktivovať “.         4. Po stlačení Reaktivovať sa zobrazí okno s aktiváciou pre vloženie licenčného kľúča a po jeho

          vložení do poľa „Licenčný kľúč“ následne stačí kliknúť na tlačidlo „Aktivovať“.       

         5. Po aktivácii sa zobrazí informácia o úspešnej aktivácii s dátumom platnosti.