Informácie o pripravovaných zmenách v oblasti zaručenej konverzie


Od 1.marca 2021 budú zverejnené nové verzie formulárov pre záznamy o zaručenej konverzii a formulárov pre osvedčovacie doložky v module elektronických formulárov na slovensko.sk (ústredný portál verejnej správy)  .

Počas prechodného obdobia, ktoré je určené pre dodávateľov konverzných aplikácií implementujúcich nové formuláre, v trvaní od 1. marca 2021 do nadobudnutia platnosti nových elektronických formulárov 1. júna 2021:

1.     sa používajú pôvodné a aktuálne platné elektronické formuláre záznamov o zaručenej konverzii a osvedčovacích doložiek, dostupné na nasledovnej linke:  https://www.mirri.gov.sk/sekcie/centralna-evidencia-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii/index.html  . Preto prechodné obdobie nemá žiadny vplyv na používanie doterajších elektronických formulárov;

2.     nové formuláre pre záznamy o zaručenej konverzii, ktoré nadobúdajú platnosť od 1.6.2021, bude možné uložiť do Evidencie záznamov o zaručenej konverzii v rámci testovacieho prostredia;

3.     nové elektronické formuláre nie je možné použiť pre záznamy o zaručenej konverzii ukladané do Evidencie záznamov o zaručenej konverzii v produkčnom prostredí a pred 1.6.2021 nemôžu byť zasielané do produkčného prostredia EZZK.

Od 1.júna 2021 budú v rámci funkcionalít Evidencie záznamov o zaručenej konverzii a platnosti formulárov pre záznamy o zaručenej konverzii a formulárov pre osvedčovacie doložky pridané:

1.     validácie obsahu vyplnených elektronických formulárov v EZZK a zaslanie informácie o úspešnom uložení skontrolovaného záznamu o zaručenej konverzii;

2.     zobrazovanie záznamov používajúcich nové formuláre používateľsky prívetivým spôsobom v rámci Evidencie záznamov o zaručenej konverzii; 

3.     platnosť a ostré spustenie nových elektronických formulárov.

Aktualizácia VYHLÁŠKY Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z 12. februára 2021 o zaručenej konverzii TU

Vyhlásené: 17. 02. 2021_Časová verzia predpisu účinná od: 01. 03. 2021 do: 28. 02. 2022.