Informácia k aktualizácii KEP komponentov

5.3.2021

Na portáli www.slovensko.sk bola Prevádzkovateľom v sekcii „Na stiahnutie“ sprístupnená nová verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS (verzia 1.0.28) určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pre operačný systém MS Windows. Aktualizované boli KEP komponenty (.NET a JAVA) aj príslušná dokumentácia. Viac informácií nájdete v sekcii Informácie o zmenách klientskych aplikácií pre KEP a v Informáciách pre integrátorov aplikácií pre KEP.