Podporte zlepšovanie našich produktov vyplnením krátkeho dotazníka, ktorým zistíme ako je vnímaná súčasná úroveň používania video komunikačných technológií.

Odoo • Text and Image