Osobitné licenčné podmienky I.CA Secom.

Používanie aplikácie I.CA Secom je viazané na kvalifikovaný certifikát, ktorý bude v rámci aplikácie využívaný.

Klient je po nákupe aplikácie vyzvaný na odovzdanie sériového čísla kvalifikovaného certifikátu I.CA.

Na základe odovzdaného čísla certifikátu I.CA vytvorí licenčný súbor, ktorý klient získa súčasne s aplikáciou I.CA Secom.

Licenčný súbor je vytvorený tak, aby bolo možné ho využívať aj po obnovení kvalifikovaného certifikátu, ktorého číslo klient pri nákupe aplikácie I.CA Secom odovzdal.