I.CA RemoteSeal 

Táto služba je zameraná na zabezpečenie elektronických dokumentov a komunikácie prostredníctvom digitálnych podpisov. Tento nástroj umožňuje používateľom vytvárať a overovať digitálne podpisy na diaľku, čo je užitočné najmä v prípadoch, keď je potrebné podpisovať dokumenty a komunikovať elektronicky na diaľku, napríklad v rámci obchodných transakcií alebo administratívnych procesov. Umožníme Vám efektívne a bezpečne pracovať s digitálnymi podpismi bez nutnosti fyzickej prítomnosti osôb podpisujúcich dokumenty.

Na HSM module v prostredí I.CA leží privátny kľúč pečatiaceho certifikátu ku ktorého použitiu sa využije autentizačný certifikát vydaný danému klientovi. V prostredí klienta je inštalovaný komponent, ktorý zasiela do prostredia I.CA požiadavky na pečatenie (hash dát, nie obsah dokumentu) a späť sú vrátené dáta, ktoré komponent použije pre vytvorenie opečateného dokumentu.

Opečatené dáta nikdy neopúšťajú volajúci systém / prostredie klienta!  

Bližšia špecifikácia podporovaných formátov je k dispozícii tuV prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na info@dtca.sk.