HSM moduly  

HSM (Hardware Security Module) je fyzické zariadenie, ktoré poskytuje bezpečnostné funkcie a kryptografické operácie na hardvérovej úrovni. Tieto moduly sú navrhnuté na zabezpečenie citlivých údajov, ako sú kryptografické kľúče, certifikáty a tokeny. 
HSM moduly sa často používajú vo firemných a kritických systémoch, ako sú bankové systémy, platobné brány, správa digitálnych certifikátov a ďalšie, kde je kladený dôraz na zabezpečenie a dôvernosť kryptografických operácií. V prípade záujmu o poskytnutie cenovej ponuky nás prosím kontaktujte na info@dtca.sk