Ďakujeme za prejavený záujem. Bezplatný licenčný kľúč pre verziu D.Bulk Signer - Start bude zaslaný na Vašu emailovú adresu. 

Doba platnosti licenčného kľúča je 6 mesiacov od dátumu vystavenia.
Po skončení platnosti licencie si týmto istým spôsobom licenciu môžete bezplatne obnoviť.